Stowarzyszenie Zakorzenieni w kulturze – Strzyżów 28.08.2021