Piknik ośrodek pomocy rodzinie w Krośnie 07.07.2023